Hoeveel fouten theorie examen auto?

Hoeveel fouten theorie examen autoVoordat je een praktijkexamen mag afleggen moet je eerst slagen voor het theorie examen bij het CBR. In dit examen laat je zien dat je voldoende kennis hebt van de verkeersregels in Nederland en dat je ook situaties in het verkeer goed kunt inschatten.

Slagen voor het theorie examen is essentieel om je rijbewijs te kunnen halen. Niet voor iedereen zal het even makkelijk zijn om te slagen.

Sommige mensen hebben totaal geen moeite om de vragen te beantwoorden, terwijl anderen met de hakken over de sloot het examen zullen volbrengen. Het is in ieder geval goed om te weten hoeveel fouten je nu eigenlijk mag maken tijdens het theorie examen auto.

Twee onderdelen van het examen

Hoeveel fouten je tijdens het theorie examen mag maken is afhankelijk van het onderdeel dat je doet. Tijdens het examen werk je namelijk vragen uit twee verschillende categorieën af. Meer informatie op: https://lesseninalmere.nl/

Dit zijn 25 vragen uit het onderdeel gevaarherkenning en daarna nog 40 vragen over het onderdeel verkeersregels en verkeersinzicht. Van de 25 vragen over gevaarherkenning mag je er maximaal 12 fout hebben. Je moet dus iets meer dan de helft goed beantwoorden. In het onderdeel verkeersregels en verkeersinzicht mag je minder fouten maken.

Hier zijn namelijk maar 5 fouten toegestaan op de 40 vragen die je krijgt. In totaal kan je dus 17 fouten maken tijdens het theorie examen. Deze moeten dan echter wel precies zo verdeeld zijn als hierboven beschreven.

Theorie leren om te kunnen slagen

Het geringe aantal fouten dat is toegestaan is als te meer reden om goed je theorie te leren. Anders ben je immers niet in staat om te slagen. Hoe je de stof besluit te leren kan je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Een goed advies is om in ieder geval een paar theorielessen bij een rijschool te nemen.

Je kan dan aan een leraar om verduidelijking vragen over bepaalde dingen die je niet begrijpt. Maak ook zoveel mogelijk proefopdrachten om te oefenen wat je tijdens het theorie examen zal meemaken. De vragen die je hier namelijk krijgt zullen op dezelfde manier gesteld worden als tijdens het examen.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: